top of page

תעודת אחריות

מטופל‭/‬ת‭ ‬יקר‭/‬ה‭,‬

זה‭ ‬עתה‭ ‬סיימת‭ ‬טיפול‭ ‬שיניים‭ ‬ממושך‭ ‬ויסודי,‭ ‬מודים‭ ‬לך‭ ‬על‭ ‬האמון‭ ‬שנתת‭ ‬בנו‭. ‬נשמח‭ ‬לעמוד‭ ‬לרשותך‭ ‬גם‭ ‬בעתיד‭.‬

דאג‭/‬י‭ ‬לשמור‭ ‬על‭ ‬כללי‭ ‬הגיינה‭ ‬כפי‭ ‬שהוסבר‭ ‬לך‭ ‬ע"י‭ ‬השיננית‭/‬הרופא. שילוב של שמירה יום יומית וביקורות תקופתיות אצל הרופא והשיננית יחסכו ממך הוצאות מיותרות בעתיד.

האחריות ניתנת בכפוף להשלמת הטיפול ותשלומו ע"פ הרישומים בתיק המתרפא/ה במרפאה.

האחריות‭ ‬כוללת‭ ‬את‭ ‬הטיפולים‭ ‬הבאים‭:‬

כתרים‭ ‬וגשרים‭ ‬מחרסינה: ‭‬האחריות‭ ‬בגין‭ ‬שבר‭ ‬בחרסינה‭ ‬ואינה‭ ‬כוללת‭ ‬שבר‭ ‬כתוצאה‭ ‬מתאונה,‭ ‬שחיקת‭ ‬שיניים (ברוקסיזם) ‬או‭ ‬סדקים‭ ‬בשורשים. ‬

ציפויי‭ ‬שיניים‭ :‬האחריות‭ ‬תקפה‭ ‬במידה‭ ‬והציפוי‭ ‬התנתק‭ ‬בשלמותו‭ ‬מהשן‭.‬

תותבות נשלפות (שלמה או חלקית)  : האחריות בגין שבר שלא כתוצאה מנפילה.

התיקונים‭ ‬יבוצעו‭ ‬על‭ ‬פי‭ ‬שיקול‭ ‬דעתו‭ ‬של‭ ‬הרופא‭ ‬המטפל‭.‬

שתלים:‭ ‬במקרה‭ ‬של‭ ‬כשל‭ ‬בקליטת‭ ‬השתל, ‬תבוצע‭ ‬השתלה‭ ‬חדשה‭ ‬במידת‭ ‬האפשר‭ ‬או‭ ‬טיפול‭ ‬חלקי‭ ‬בשווי‭ ‬כספי‭ ‬זהה‭.‬

סתימות: שחזור מחדש עבור סתימה שנפלה בסתימה זהה (בלבד) למעט מקרה ברוקסיזם (שוחקי שיניים).


תנאים‭ ‬ומשך‭ ‬האחריות‭:‬

כתרים / גשרים: 7 שנות אחריות.

ציפויי שיניים: 3 שנות אחריות.

תותבות נשלפות: 12 חודשי אחריות.

סתימות: 3 שנות אחריות.

שתלים: 5 שנות אחריות מיום ההשתלה. מותנה בבדיקת רופא אחת לחצי שנה וביצוע כל ההנחיות של הרופא המטפל ובכפוף למצב הבריאותי.


תנאים‭ ‬בסיסיים‭ ‬לקיום‭ ‬האחריות‭:‬

טיפול‭ ‬להסרת‭ ‬אבנית‭ ‬אחת‭ ‬לחצי‭ ‬שנה‭ ‬במרפאתנו‭.‬

‬ביקור‭ ‬אצל‭ ‬הרופא‭ ‬במרפאתנו‭ ‬לבדיקה‭ ‬שגרתית‭ ‬פעמיים‭ ‬בשנה‭ ‬או‭ ‬בכפוף‭ ‬להחלטת‭ ‬הרופא‭.‬

החתמת‭ ‬הטיפולים‭ ‬והבדיקות‭ ‬בתעודת‭ ‬האחריות‭ ‬תבוצענה‭ ‬במרפאתנו‭.‬

האמור‭ ‬בתעודה‭ ‬זו‭ ‬והמפורט‭ ‬בה, ‬רק‭ ‬להם‭ ‬יש‭ ‬כדי‭ ‬לחייב‭ ‬את‭ ‬המרפאה. ‬כל‭ ‬פרסום‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מיצג‭ ‬ו‭/‬או‭ ‬מידע‭ ‬אחר‭ ‬מכל‭ ‬סוג‭ ‬שהוא, ‬לא‭ ‬יהיה‭ ‬בהם‭ ‬כדי‬‭ ‬לחייב‭ ‬את‭ ‬המרפאה‭.‬

bottom of page