top of page
22200.jpg

טיפול שיניים בהרדמה מלאה

טיפולי שיניים בהרדמה כללית/סדציה  


בשנים האחרונות, עם עליית הביקוש לטיפולי שיניים אסתטיים וניתוחים מורכבים, מתפתחים באופן עקבי חידושים בתחום ההרדמה המלאה בטיפולי שיניים.
 
הסיבות לכך מגוונות :

 • אפשרות לפציינטים לעבור טיפולי שיקום פה ביום אחד

 • המטופל ישן במהלך הטיפול ואינו צריך לשתף פעולה עם הרופא

 • עידוד מטופלים בעלי רצון או צורך לעבור טיפולי שיניים מורכבים הנמנעים מכך בשל חשש מהניתוח

 

אלו טיפולי שיניים בהרדמה כללית מקובל לבצע?

טיפולי השיניים כוללים:

 • שיקום פה

 • השתלת שיניים

 • טיפולי אסתטיקה

 • שיקום פה קבוע ושיקום נייד

 • טיפול שורש

 • טיפול חניכיים והשחזות שיניים

 • עקירות מורכבות/שיני בינה

 

מהן חלופות ההרדמה בטיפולי שיניים?

 • אלחוש מקומי באמצעות ג'ל או חנקן

 • הרדמה על ידי זריקת אלחוש לאזור הטיפול

 • גז צחוק

 • סדציה

 • הרדמה כללית - מתאים לטיפולים כירורגיים מורכבים או לסובלים מחרדה דנטלית ובוחרים לעבור את טיפול השיניים בהרדמה כללית. ברישיון משרד הבריאות

 

ביצוע טיפול שיניים מורכב משולב בדרך כלל עם הכנת תוכנית טיפול אישית של הרופא עבור המטופל.
 
מענה מקצועי של מרדים מוסמך ומומחה
במהלך טיפול שיניים בהרדמה, מרדים מוסמך נוכח לכל אורך הפרוצדורה. המטופל עובר תשאול על ידי המרדים טרם טיפול השיניים ומקבל הסבר מה ירגיש ויזכור/לא יזכור מהטיפול.
למיומנותו של רופא מרדים וניסיונו, חשיבות רבה בטיפול. לאחר הטיפול, המטופל נדרש להמתין במרפאה. זמן ההמתנה מאפשר למטופל לחזור לתפקוד רגיל באופן מבוקר ובפיקוח רפואי צמוד.

* טיפולי השיניים בהרדמה מלאה,  במרפאתו של ד"ר איטלמן, באישור משרד הבריאות

bottom of page