top of page

המיסקציה

מיסקציה הינה הפרדת שורשים, חיתוך שורשים, פרמולריזציה - טיפול בשן רב שורשית לחיתוך והפרדת שורשי השן.

מתי מחליטים על ביצוע מיסקציה ?

כאשר יש פגיעה באזור התפצלות השורשים ו/או כאשר אחד מן השורשים פגוע ויתרת שורשי השן עדיין תקינים וניתן לשקם את השן. הטיפול יכול להסתיים בפיצול השורשים שלאחר מכן ישוקמו ע"י שני כתרים. כאשר אחד מן השורשים אינו תקין הטיפול יסתיים בעקירה של אותו השורש והשיקום נעשה על יתרת השורשים בנפרד או כחלק מגשר.

האם הטיפול כואב ?

הטיפול נעשה בהרדמה מקומית ואינו כרוך בכאב.

באיזה אופן מתבצע הטיפול ?

ד"ר איטלמן רומן מבצע המיסקציה כמוצא אחרון לפני עקירת השן ולשם כך נעזר בלייזר דנטלי לדיוק כירורגי מעולה תוך הימנעות מנזק מיותר לרקמות בריאות ולעצם.

bottom of page