top of page

אפיסקטומי

אפיסקטומי הוא טיפול שורש כירורגי.הטיפול נעשה באזור קצה השורש המזוהם ומתבצע דרך החניכיים ולא דרך כותרת השן כמקובל בטיפול שורש רגיל. 

מתי מחליטים על ביצוע אפיסקטומי?

הטיפול נדרש כאשר הגישה לתעלות השורש דרך כותרת השן חסומה במבנה וכתר שאין כוונה להחליפם, חסימה או עיקול חד לאורך תעלת השורש, כאשר יש צורך בביופסיה וכאשר טיפולי שורש חוזרים לא פתרו את בעיית הזיהום. השארת הדלקת ללא טיפול תגרום לפגיעה משמעותית בשן הנגועה, לספיגת עצם קריטית סביב השורש ועד כדי פגיעה בשיניים סמוכות.

מה המטרה בטיפול אפיסקטומי ?

המטרה העיקרית היא לאטום את קצה תעלות השורש למניעת זיהום ברקמות סביב השורש. בטיפול קוטם ד"ר איטלמן רומן כ 3 מ"מ מקצה השורש (אפקס) המזוהם ומטפל בתעלת השורש במכשור ייחודי. הטיפול מתבצע בהרדמה מקומית. אחוזי ההצלחה גבוהים ודומים לאלה של טיפולי שורש רגילים.

האם אפיסקטומי כואב?

טיפול אפיסקטומי אינו כואב ומבוצע באלחוש מקומי עמוק המונע כאבים בזמן הטיפול ומבוצע בפגישה אחת. 

האם לייזר דנטלי יעיל בטיפול אפיסקטומי?

ד"ר איטלמן רומן משתמש בלייזר דנטלי שיעילותו גבוהה יותר מטכניקות הטיפול המסורתיות: בחיטוי וניקוי תעלת השורש, צינוריות הדנטין, כל האזור הנגוע בזיהום וזאת תוך הימנעות מנזק מיותר לרקמות בריאות ולעצם. הלייזר מאופיין בדיוק כירורגי מעולה כך שסילוק הנגע מדויק, סלקטיבי, בריפוי מהיר יותר של הרקמות הסמוכות וביעילות בקטריצידית.

bottom of page